Close

Vzdelávanie - Služby

Technická čistota - Základné požiadavky Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)

Anotácia:

Technická čistota patrí medzi základné štandardy vyžadované zástupcami vyspelých priemyselných odvetví (automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, výroba medicínskych pomôcok, atď.), kde prítomnosť kontaminácie má výrazný vplyv na špecifické charakteristiky produktov, ktoré môžu ovplyvňovať bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť a kvalitu.

Požiadavky Technickej čistoty a Čistoty prostredia sú uvádzané v normách ISO 16232, ISO 13 485, ISO 14644, štandardoch  VDA 19.1 a VDA 19.2, prípadne odvetvových špecifikáciách (automobilový priemysel – VW 01134, QV 11 111, STD 107-0002).

Prostredníctvom školenia budú účastníci oboznámení s požiadavkami efektívneho zavádzania a monitorovania čistoty pri definovaných prvkoch procesov, ktoré majú výrazný vplyv na funkčnosť dodávaných komponentov v automobilovom priemysle.

Cieľom je získať znalosti potrebné pre stanovenie Stupňov technickej čistoty a následného určovania metodik merania a vyhodnocovania technickej čistoty.

Súčasťou školenia je krátka inštruktáž k Auditom čistoty prostredníctvom Licencovaného SW

Hlavné okruhy tém:

Požiadavky na meranie a kontrolu technickej čistoty podľa medzinárodných štandardov ISO a VDA

Špecifikácia čistoty – Odvodenie limitných hodnôt čistoty

Výber skúšobnej metódy – Metódy skúšok čistoty;

Výber postupu extrakcie

Kvalifikačné skúmanie a hodnota slepého pokusu

Analytická filtrácia

Výber postupu analýzy

Koncepcia čistej výroby

Meranie vplyvov na čistotu

Okolité prostredie – Klasifikácia stupňa čistoty

Logistika

Personál

Montážne zariadenia

CAE – Audit čistoty – vyhodnotenie dodržiavania požiadaviek čistoty

Cieľová skupina účastníkov:

Pracovníci zodpovední za zavádzanie čistoty v priemysle, zamestnanci laboratórií, zamestnanci z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci podieľajúci sa na zavádzaní a monitorovaní Technickej čistoty.

Po úspešnom absolvovaní školenia účastník získa licencovaný certifikát CAE®Technická čistota podľa požiadaviek VDA 19.1; VDA 19.2 a štandardov ISO“. Certifikát má medzinárodnú validitu.

Účastníci školenia „Technická čistota – Základné požiadavky Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)“, majú možnosť pokračovať v odbornej príprave Audítorov čistoty – licencovaných CAE®, s podmienkou doplnenia si (preukázania dokladu o absolvovaní) školenia so zameraním na poziadávky medzinárodných noriem ISO a VDA k technickej čistote a systéme auditovania v súlade s medzinárodným štandardom ISO 19011:2018.

Termíny otvorených školení:

Košice
29.9 - 30.9.2020 !!! Zrušené z technických príčin !!!
24.11 - 25.11.2020

Miesto konania:

Košice

Rozsah školenia:

2 dni

Ceny:

OPEN školenie IN-HOUSE školenie
ZÁKLADNÁ CENA ZÁKLADNÁ CENA
Cena bez DPH / osoba 395 € Individuáná dohoda s klientom
Cena s DPH / osoba 474 € Individuáná dohoda s klientom

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie CAE®,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený školiteľ s audítorskou praxou v oblasti technickej čistoty,

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenie je 7 dní pred začiatkom konania školenie.


Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.