Close

Vzdelávanie - Služby

Praktický workshop - Plán kontroly a riadenia „Control Plan“

Anotácia:

Cieľom Workshopu je oboznámenie a osvojenie si praktických zručností pri tvorbe plánov kontroly a riadenia – tzv. Control planov. vysvetlenie metodiky súboru
všetkých činností, ktoré sa vykonávajú v každej etape procesu a zohľadňujú výstupy z FMEA návrhu a z FMEA výrobného procesu, aby sa zabezpečilo, že všetky výstupy procesu budú pod kontrolou. Metodika workshopu zohľadňuje aktuálnu Harmonizovanú FMEA v súlade s požiadavkami AIAG a VDA. V rámci workshopu je ďalej vysvetlený účel a rozsah plánov kontroly a všetkých súvisiacich metód, a taktiež požiadavky, kladené na organizácie vyplývajúce z noriem ISO 9001 a IATF 16949.

 

Skúsený lektor (z prostredia AUTOMOTIVE), oboznámi účastníkov workshopu s pravidlami a požiadavkami AIAG a VDA nadväznosti na Control Plan  a prípadovými štúdiami prihliadnuc na požiadavky zákazníkov automobilového priemyslu.

Hlavné okruhy tém:

 • Control plán v koncepcii IATF 16949:2016
 • Koncepcia Plánovania procesov a produktov
 • Plány riadenia kvality
 • Plány riadenia procesu
 • Kontrolný plán – systémový spôsob kontroly procesu
 • Process Flow Diagrams, Harmonizovaná FMEA (AIAG a VDA) ako vstupy
 • Workshop / Skupinová práca

Cieľová skupina účastníkov:

 • Pracovníci z oblasti riadenia kvality
 • Pracovníci podieľajúci sa na procesoch výroby
 • Zamestnanci zabezpečujúci vývoj produktov a procesov
 • Procesní špecialisti

Pracovníci údržby

Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikáty o absolvovaní školenia „Workshop – Control Plan“.

Termíny otvorených školení:

Žilina Praha / Brno
Pripravujeme ...

Miesto konania:

FILTER TECHNIK – ŽILINA

PRAHA/BRNO

           

Rozsah školenia:

1 deň

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie CAE®,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený lektor a audítor s praxou na projektoch v Automobilovom priemysle,

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenie je 7 dní pred začiatkom konania školenie.


Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.