Close

Vzdelávanie
Služby

Audity čistoty

Audit čistoty predstavuje jeden z najúčinnejších a najefektívnejších nástrojov monitorovania kontaminácie v priestore a predikcie vzniku nežiadúcej kontaminácie.

Školenia audítorov

Ako líder v oblasti výkonu Auditov čistoty a rastúcich požiadaviek zo strany koncových klientov organizujeme odbornú prípravu audítorov čistoty

Technická čistota podľa požiadaviek VDA 19.1; VDA 19.2 a ISO
Základné požiadavky

Cieľom je poskytnúť a odovzdať organizáciám znalosti potrebné pre stanovenie Stupňov technickej čistoty a následného určovania metodik merania a vyhodnocovania technickej čistoty.

Production in the industry with various machines

Technická čistota - Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)

Cieľom školenia je pripraviť po praktickej stránke účastníkov na systém plánovania a  riadenie produkcie s cieľom eliminovať rizika kontaminácie a zabrániť znečisteniu pracovného prostredia, pracovníkov alebo produktu.

Audit Tool - Soft TC

Počítačový program Soft TC slúži na hodnotenie technickej čistoty, ako aj na hodnotenie vplyvov jednotlivých faktorov na technickú čistotu v príslušných čistých priestoroch.

Špecifické požiadavky - CSR

Školenia zamerané na špecifické požiadavky OEM – vzťah Zákazník <-> Dodávateľ. Školenie pomôže účastníkom osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality aplikovaných v automobilovom priemysle definovaných VW, BMW a iných…

Výklad požiadaviek medzinárodných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16 949:2016

Výkladom jednotlivých požiadaviek a prvkov normy v prepojení na prax,sa zvyšuje porozumenie špecifickým požiadavkám noriem ISO 9001:2015 a IATF16 949:2016 pre udržiavanie systému manažérstva kvality

Quality switch knob positioned on maximum, white background and green light. Conceptual image for quality management and Improvement.

Core Tools - Quality Assurance

Súbor školení a praktických workshopov orientovaných na základné metódy a nástroje kvality ako sú: APQP, PPAP, MLA, PPF-VDA2, Nástroje kvality, Problem Solving, Global 8D, Control Plan, a mnoho iných …

Vzdelávanie a služby zamerané na konzultácie a poradenstvo v podobe otvorených seminárov sú realizované v spolupráci so spoločnosťou Filter Technik Slovakia v ich novo vybudovaných priestoroch.

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Pragolab dokážeme ponúknuť služby, poradenstvo a vzdelávanie v podobe otvorených seminárov s miestom výkonu v Českej Republike, a to konkrétne v Brne a Prahe.