Close

Vzdelávanie - Služby

Požiadavky skupiny VW GROUP + Selbstaudit (SL)

Anotácia školenia:

Školenie Požiadavky skupiny VW GROUP + Selbstaudit (SL) je zamerané na výklad základných požiadaviek skupiny VW GROUP v koncepcii na Selbstaudit (Samo-audit), ktorý je jedným z povinných kontrolných nástrojov (auditov) vyžadovaných zo strany VW GROUP.

Výkon Selbstaudit-ov je vyžadovaný koncernovými spoločnosťami VW GROUP akými je Audi, Škoda, Seat, VW, Porsche a patrí medzi základné a nosné prvky kvalitatívneho hodnotenia dodávateľov podľa FormelQ – Spôsobilosť, kap. 1.4.

 

Cieľom odborného školenia „Požiadavky skupiny VW GROUP + Selbstaudit (SL)“ , je pomôcť účastníkom osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality definovaných zo strany VW GROUP a pripraviť ich metodicky na Samoaudity vykonávané zo strany zástupcov VW GROUP (VW; ŠKODA; Porsche; Audi; Seat).

 

Skúsení lektor a licencovaný audítor VDA 6.3 (z prostredia VW), oboznámi účastníkov kurzu s prípadovými štúdiami počas online prístupu na portál VW.

 

Spoločnosť Centrum vzdelávania – IMS, s.r.o. je registrovaným dodávateľom a obchodným partnerom Volkswagen AG s prideleným Identifikačným číslom ID D19758W.

Hlavné okruhy tém:

  • Úvod do problematiky FormelQ
  • Stanovené požiadavky pre zabezpečenie kvality dodávateľov a subdodávateľov pre skupinu VW-GROUP;
  • Zmluvne dohodnuté pravidlá koncernu VW;
  • Práca s portálom vwgroupsupply.com ;
  • Kvalitatívne hodnotenie dodávateľov;
  • Selbstaudit (Samo-audit)výklad požiadaviek Selbsauditov vykonávaný zo strany zástupcov VW GROUP (VW; ŠKODA; Porsche; Audi; Seat).

Cieľová skupina účastníkov:

  • pracovníci, ktorí zabezpečujú procesnú kvalitu nakupovaných dielov v dodávateľskom reťazci VW GROUP,
  • pracovníci, ktorí sa podieľajú na monitorovanie a riadenie dodávateľov pre skupinu dielov a služieb dodávaných do VW GROUP,
  • pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s požiadavkami špecifikácií VW GROUP pre zabezpečenie kvality nakupovaných dielov a hodnotenia dodávateľov v celom reťazci.

Pracovníci vykonávajúci Selbstaudit (Samo-audit)

Ukončenie školenia:

Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú Certifikát o absolvovaní školenia „Požiadavky skupiny VW GROUP + Selbstaudit (SL)“.

Certifikát má medzinárodnú validitu.

Termíny otvorených školení:

pripravujeme …

Miesto konania:

FILTER TECHNIK – ŽILINA

PRAHA/BRNO

           

Rozsah školenia:

2 dni

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený lektor s praxou z prostredia Volkswagen AG,

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenia je 7 dní pred začiatkom konania školenia.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.školenie