Close

Vzdelávanie
Služby

Špecifické požiadavky - CSR

Školenie FormelQ – zmluvne dohodnuté požiadavky koncernu Volkswagen AG pomôže účastníkom osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality aplikovaných v automobilovom priemysle definovaných VW GROUP

Školenie Požiadavky skupiny VW GROUP + Selbstaudit (SL) je zamerané na výklad základných požiadaviek skupiny VW GROUP v koncepcii na Selbstaudit (Samo-audit), ktorý je jedným z povinných kontrolných nástrojov (auditov) vyžadovaných zo strany VW GROUP.

Školenie „Požiadavky kvality pre dodávateľov skupiny BMW GROUP“ pomôže účastníkom osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality aplikovaných v automobilovom priemysle definovaných BMW GROUP