Close

Školenie Audítorov TC

Odborná príprava Audítorov čistoty – licencovaných CAE®

Odborná príprava Audítorov čistoty pod záštitou licencovaných kurzov CAE®, prestavuje, garantovanú prípravu Audítorov čistoty 1. a 2. stupňa s medzinárodnou validitou.

Príprava Audítorov čistoty, je zameraná na výkon internýchexterných auditov pre efektívne monitorovanie systému Technickej čistoty v príslušnom priemyselnom odvetví (automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, výroba medicínskych pomôcok, atď.), kde prítomnosť kontaminácie má výrazný vplyv na špecifické charakteristiky produktov a kontaminácia môže ovplyvňovať bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť a kvalitu produkcie a služieb.

Požiadavky na výkon Auditov čistoty sú uvádzané v normách ISO 13 485 (Systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok), ZVEI – Technical Cleanliness

in Electrical Engineering, ISO 14644, štandardoch  prípadne odvetvových špecifikáciách  – QV 11 111, STD 107-0002, RENAULT 34 – 07 – 006, atď.

Prostredníctvom licencovaného kurzu budú účastníci oboznámení s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 19011:2018 pre výkon auditovania manažérskych systémov ako aj výkonu Auditov podľa požiadaviek na Technickú čistotu (VDA, FED STD 209, AS 9100 a požiadaviek ISO).

Cieľom je získať znalosti potrebné pre plánovanie a výkon auditov čistoty, monitorovanie rizikových faktorov ovplyvňujúcich kontamináciu a výkon odberu vzoriek a monitoringu kontaminácie podľa medzinárodných štandardov.

Hlavné okruhy tém:

  • Systém Technickej čistoty
  • ISO 19011:2018 – Návod na audity manažérskych systémov
  • Audit čistoty – výklad špecifikovaných požiadaviek – VDA
  • Audit čistoty – výklad špecifikovaných požiadaviek – FED STD 209E a ISO
  Cleanliness Audits CAE ® v súlade s požiadavkami ISO 19011:2018

Cieľová skupina účastníkov:

 • pracovníci vykonávajúci interné / externé audity čistoty,
 • pracovníci vykonávajúci interné / externé audity s výhľadom stať sa Audítormi čistoty,
 • vrcholovým vedením menovaný predstavitelia, zodpovedajúci za Technickú čistotu,
 • riadiaci pracovníci podieľajúci sa na zavádzaní a monitorovaní Technickej čistoty,
 • pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s výkonom auditov čistoty a analýzy vplyvov na kontamináciu, prostredníctvom licencovaného SW.

Podmienky pre účasť:

Úspešné ukončenie školenia Technická čistota – Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO) – licencovaného CAE®

 

Podklady ku ukončeniu odbornej prípravy:

Aktuálna pasová fotografia v digitálnom formáte (jpeg, png),

Životopis v anglickom jazyku.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy účastník získa licencovaný CEA®  certifikát Audítor čistoty  a Kartu audítora „Cleanliness Auditor 1st & 2nd party“.

Certifikát má medzinárodnú validitu.

Termíny otvorených školení:

Žilina Praha Brno
3.12 - 5.12.2019
31.3 - 2.4.2020 21.4 - 23.4.2020
7.7 - 9.7.2020 24.6 - 26.6.2020

Miesto konania:

ŽILINA

 

PRAHA

 

 

       BRNO           

Rozsah školenia:

3 dni

príprava licencovaných audítorov čistoty.

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie Auditor čistoty – CAE®,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený školiteľ s audítorskou praxou v oblasti technickej čistoty,

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenie je 7 dní pred začiatkom konania školenie.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.