Close

Vzdelávanie - Služby

Praktický workshop - Príprava na skúšku Interného/Externého Audítora k výkonu procesných auditov podľa VDA 6.3

Anotácia:

Cieľom workshopu je osviežiť a zopakovať si vedomosti a poznatky získané na predošlých školeniach VDA 6.3, okrem iného aj pomocou praktických cvičení pripraviť interných audítorov na skúšku Interného/Externého audítora procesu podľa aktuálnej normy VDA 6.3:2016

 

Skúsený lektor a externý procesný audítor (z prostredia AUTOMOTIVE), oboznámi účastníkov workshopu s prípadovými štúdiami a formou workshopu oboznámi o metodikách činností, ktoré sa vykonávajú v každej etape procesu auditovania v súlade s príručkou procesný audit VDA 6.3:2016.

Hlavné okruhy tém:

 • Požiadavky na systém – základné pojmy
 • Prehľad publikáciou VDA 6.3:2016
 • Procesne orientovaný prístup.
 • Audity – proces ako taký
 • Otázky z katalógu pre jednotlivé prvky a pod prvky P2, P3, P4, P5, P6, P7
 • Správa z auditu – VDA 6.3 Analysis-Tool
 • Potencionálna analýza – P1
 • Cvičenia – praktické príklady

Cieľová skupina účastníkov:

 • Interný audítori procesu podľa VDA 6.3, a záujemcovia / budúci externý audítori.
 • pracovníci z oblasti riadenia kvality
 • pracovníci, ktorí sa podieľajú na monitorovanie a riadenie dodávateľov,
 • pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s požiadavkami zabezpečenia kvality a riešením interných a externých nezhôd.
 • pracovníci podieľajúci sa na zlepšovaní procesov.

Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikáty o absolvovaní školenia „Praktický workshop – príprava Externého auditora k výkonu procesných auditov podľa VDA 6.3“.

Termíny otvorených školení:

Žilina Praha / Brno
Pripravujeme ...

Miesto konania:

FILTER TECHNIK – ŽILINA

PRAHA/BRNO

           

Rozsah školenia:

2 dni

príprava licencovaných audítorov čistoty.2

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie CAE®,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený lektor a audítor s praxou na projektoch v Automobilovom priemysle,

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenie je 7 dní pred začiatkom konania školenie.


Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.