Close

Vzdelávanie - Služby

PPAP – Uvoľňovanie výrobných procesov a produktov

 

Cieľom školenia je oboznámenie a osvojenie si znalostí potrebných pre schvaľovanie výrobku do sériovej výroby – PPAP (Production Part Approval Process) – štandardizovaný, dokumentovaný postup uvoľňovania procesu výroby, prepravy produktu a uvoľnenia produktu v automobilovom dodávateľskom reťazci pred sériovými dodávkami.

 

Skúsený lektor, oboznámi účastníkov školenia s pravidlami a požiadavkami AIAG  nadväznosti na príručku PPAP 4. vyd. z roku 2006 a VDA v nadväznosti na príručky VDA2 5.vyd. rok 2012  a prípadovými štúdiami prihliadnuc na požiadavky zákazníkov automobilového priemyslu.

Hlavné okruhy tém:

 • Úvod/ Uvedenie do problematiky PPAP a PPF
 • Základy a pojmy
 • Prehľad PPAP (4. vydanie 2006)
 • Prehľad VDA 2 (5. vydanie 2012)
 • Postup vzorkovania podľa PPAP
 • Postup vzorkovania podľa VDA 2
 • Požiadavky a stupne *predkladania
 • Doplňujúce ustanovenia a normy
 • Požiadavky špecifické pre zákazníka
 • Špecifické normy / formuláre
 • Príklady z praxe

Skúsený lektor (z AUTOMOTIVE), oboznámi účastníkov školenia s prípadovými štúdiami prihliadnuc na požiadavky zákazníkov automobilového priemyslu.

Cieľová skupina účastníkov:

 • pracovníci, ktorí zabezpečujú proces uvoľňovania produktov, procesov a transportu z fázy pred-série do sériovej fázy,
 • pracovníci, ktorí zabezpečujú procesnú kvalitu nakupovaných dielov,
 • pracovníci, ktorí zabezpečujú komplexné plánovanie kvality projektov,
 • pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s problematikou APQP a PPAP,
 • pracovníci zabezpečujúci proces vzorkovania a uvoľňovania dodávateľov.

Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikáty o absolvovaní školenia „PPAP / PPF – Uvoľňovanie výrobných procesov a produktov“.

Certifikát má medzinárodnú validitu.

Termíny otvorených školení:

pripravujeme …

Miesto konania:

FILTER TECHNIK – ŽILINA

 

Rozsah školenia:

2 dni

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený lektor s praxou plánovania kvality procesov a realizácie vzorkovania,

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenia je 7 dní pred začiatkom konania školenia.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.školenie