Close

Odborný dozor a dohľad

Riešite projekt alebo plánujete výstavbu, či rekonštrukciu existujúcej prevádzky na čisté priestory spĺňajúce požiadavky v zmysle technickej čistoty?

CAE® ponúka systém komplexného riešenia a podporu 
riešenia a podporu pri návrhu, validácii a monitorovaní čistých priestorov prostredníctvom:

 

  • Merania koncentrácie prašnosti
  • – Výkonu odberov vzoriek metodikou akreditovaných médií
  • – Výkonu Licencovaných Auditov čistoty
  • – Analýzy faktorov ovplyvňujúcich mieru kontaminácie
  • – Odborných posudkov pri riešení čistých priestorov, toku materiálu, pohybu osôb a logistiky = eliminácia plytvania
  • a prebytočných nákladov.

CAE® ponúka efektívne riešenie monitorovania, merania a analýzy Čistých priestorov prostredníctvom Odborného dozoru čistých priestorov v súlade s medzinárodnými štandardami ISO; FED STD a VDA.

support@cleanlinessaudit.com info@cleanlinessaudit.com