Close

Vzdelávanie - Služby

Výklad požiadaviek medzinárodných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16 949:2016

Anotácia školenia:

Cieľom kurzu je účastníkom napomôcť a osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016, pripraviť ich na budovanie a efektívne využívanie nástrojov kvality v podnikovej praxi pre odvetvie AUTOMOTIVE. Základom je správne identifikovať jednotlivé kapitoly a požiadavky novelizovaných noriem a zosúladiť ich kultúrou spoločnosti a už zavedeným systémom manažérstva kvality v organizácii.

 

Skúsení lektor (Audítor druhou stranou (IATF) a audítor treťou stranou (ISO 9001) v oblasti QMS), oboznámi účastníkov školenia s výkladom noriem a prípadovými štúdiami prihliadnuc na požiadavky zákazníkov automobilového priemyslu.

Osnova školenia zohľadňuje aktualizované požiadavky a dodatky v súlade IATF (https://www.iatfglobaloversight.org/)

Hlavné okruhy tém:

  • porozumenie špecifickým požiadavkám noriem ISO 9001:2015 a IATF16 949:2016 pre udržiavanie systému manažérstva kvality,
  • výklad jednotlivých požiadaviek a prvkov normy v prepojení na prax,
  • získanie potrebných zručností pre prípravu na interné audity prvou stranou, externé audity druhou a treťou stranou.

Okrem systémových informácií bude venovaný dôraz na praktickú aplikácie požiadaviek normy IATF a ISO 9001.

Cieľová skupina účastníkov:

  • pracovníkom, ktorí budú zavádzať a udržovať systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a IATF 16 949:2016,
  • pracovníkom, ktorí sa podieľajú na monitorovaný a riadení systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a IATF 16 949:2016,
  • vedúcim útvarov riadenia kvality, produkcie, logistiky a pracovníkom, ktorí chcú byť oboznámení s požiadavkami noriem ISO 9001:2015 a IATF 16 949:2016.

Ukončenie školenia:

Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikáty o absolvovaní školenia „Výklad požiadaviek medzinárodných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16 949:2016“.

Certifikát má medzinárodnú validitu.

Termíny otvorených školení:

pripravujeme …

Miesto konania:

FILTER TECHNIK – ŽILINA

PRAHA/BRNO

           

Rozsah školenia:

2 dni

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený lektor s praxou v oblasti systémov ISO 9001 a IATF 16949,

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenia je 7 dní pred začiatkom konania školenia.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.školenie