Close

Vzdelávanie - Služby

Global 8D – Metóda riešenia reklamácií

Cieľom školenia je oboznámenie a osvojenie si metódy Global 8D ako nástroja riadenia kvality využívaného  nie len v automobilovom priemysle a priamo nadväzujúcich a vyžívaných nástrojov kvality pre riešenie problémov a identifikáciu príčin, ale aj oboznámenie so súvisiacimi požiadavkami noriem ISO 9001 a IATF 16949.

 

Skúsený lektor (z prostredia AUTOMOTIVE), oboznámi účastníkov školenia s prípadovými štúdiami a formou workshopu oboznámi o metodikách činností, ktoré sa vykonávajú v každej etape procesu riešenia reklamácií vyžitím metódy Global 8D.

Hlavné okruhy tém:

 • Požiadavky na systém – základné pojmy
 • Základné požiadavky z manažérstva kvality ISO 9001 a IATF 16949
 • Pravidlá pri reklamácii – 8D
 • Nástroje pre systematickú identifikáciu príčin a analýza príčin, Ishikawa, metodika 5Why
 • Popis a analýza problému, špecifikácia problému
 • Analýza príčin a výber kľúčových príčin
 • Opatrenia na zamedzenie problémov

Skúsený lektor (z AUTOMOTIVE), oboznámi účastníkov školenia s prípadovými štúdiami prihliadnuc na požiadavky zákazníkov automobilového priemyslu.

Cieľová skupina účastníkov:

 • pracovníci, ktorí zabezpečujú procesnú kvalitu,
 • pracovníci z oblasti riadenia kvality,
 • pracovníci, ktorí sa podieľajú na monitorovanie a riadenie dodávateľov,
 • pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s požiadavkami zabezpečenia kvality a riešením interných a externých nezhôd,

pracovníci podieľajúci sa na zlepšovaní procesov.

 

Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikáty o absolvovaní školenia „Global 8D – Metéda riešenia reklamácií“.

Certifikát má medzinárodnú validitu.

Termíny otvorených školení:

pripravujeme …

Miesto konania:

FILTER TECHNIK – ŽILINA

 

Rozsah školenia:

1 deň

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený lektor s praxou plánovania kvality procesov a realizácie vzorkovania,

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenia je 7 dní pred začiatkom konania školenia.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.školenie