Close

Vzdelávanie - Služby

Formel Q - zmluvne dohodnuté požiadavky koncernu Volkswagen AG

Anotácia školenia:

Školenie FormelQ – zmluvne dohodnuté požiadavky koncernu Volkswagen AG pomôže účastníkom osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality aplikovaných v automobilovom priemysle definovaných VW GROUP, pripraviť ich na efektívne využívanie nástrojov kvality v podnikovej praxi pre odvetvie Automotive, kde účastníci kurzu získajú teoretické a praktické skúsenosti z oblasti VDA a B2B portálu pre výkon hodnotenia dodávateľov, auditov,  výkonu analýz a plnení špecifikácií zo strany VW GROUP na dodávateľov v celom reťazci.

 

Skúsení lektor (z prostredia VW), oboznámi účastníkov kurzu s prípadovými štúdiami počas online prístupu na portál VW.

 

Spoločnosť Centrum vzdelávania – IMS, s.r.o. je registrovaným dodávateľom a obchodným partnerom Volkswagen AG s prideleným Identifikačným číslom ID D19758W.

Hlavné okruhy tém:

 • Úvod do problematiky FormelQ
 • Stanovené požiadavky pre zabezpečenie kvality dodávateľov a subdodávateľov pre skupinu VW GROUP;
 • Zmluvne dohodnuté pravidlá koncernu VW;
 • Práca s portálom vwgroupsupply.com ;
 • Vybrané požiadavky FormelQ Konkret
 • Dohoda manažmentu kvality medzi koncernom VW a dodávateľmi
 • Základné témy FormelQ Spôsobilosť
 • Kvalitatívna spôsobilosť dodávateľov
 • Smernice pre hodnotenie
 • Základné témy FormelQ Nové diely
 • Kvalifikačný program pre nové diely „ QPNI “
 • 2-dňová produkcia, príprava a realizácia nových dielov
 • Základné témy FormelQ Spôsobilosť software
 • Zmluvne dohodnutej požiadavky na zabezpečenie kvality procesov

Cieľová skupina účastníkov:

 • pracovníci, ktorí zabezpečujú procesnú kvalitu nakupovaných dielov pre VW GROUP,
 • pracovníci, ktorí sa podieľajú na monitorovanie a riadenie dodávateľov pre VW GROUP,
 • pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s požiadavkami špecifikácií VW GROUP pre zabezpečenie kvality nakupovaných dielov a hodnotenia dodávateľov.

Ukončenie školenia:

Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú Certifikát o absolvovaní školenia „FormelQ – zmluvne dohodnuté požiadavky koncernu Volkswagen AG“.

Certifikát má medzinárodnú validitu.

Termíny otvorených školení:

pripravujeme …

Miesto konania:

FILTER TECHNIK – ŽILINA

PRAHA/BRNO

           

Rozsah školenia:

2 dni

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený lektor s praxou z prostredia Volkswagen AG,

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenia je 7 dní pred začiatkom konania školenia.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.školenie