Close

Vzdelávanie
Služby

Core Tools - Quality Assurance

APQP zahŕňa komplexný proces vývoja nového produktu a procesu, poprípade ich významné zmeny. Školenie zamerané na oboznámenie a osvojenie si znalosti plánovania kvality v podmienkach AUTOMOTIVE prostredníctvom Advanced Product Quality Planning (APQP).

PPAP – Uvoľňovanie výrobných procesov a produktov. Cieľom školenia je oboznámenie a osvojenie si znalostí potrebných pre schvaľovanie výrobku do sériovej výroby – PPAP (Production Part Approval Process)

Školenie dáva možnosť oboznámiť sa a osvojiť si metódiku Global 8D  ako nástroja riadenia kvality využívaného  nie len v automobilovom priemysle pri riešení sťažností a reklamáciách.

Cieľom školenia je oboznámenie a osvojenie si metodík a nástrojov kvality využívaných v automobilovom priemysle a súvisiacich s požiadavkami noriem ISO 9001 a IATF 16949.