Close

Kurzy - Školenia
Školenie Audítorov TC

Ako líder v oblasti výkonu Auditov čistoty a rastúcich požiadaviek zo strany koncových klientov organizujeme odbornú prípravu Auditorov čistoty v súlade s registrovanou platformou Cleanliness Audits Excellence®.

Odborná príprava Audítora čistoty prebieha v spolupráci s našimi partnermi v oblasti čistoty, mikroskopie, filtračnej technologie a tribologie, čoho výsledkom sú tréningy zamerané na praktickú aplikovateľnosť a odbornosť lektorského tímu s cieľom pripraviť vysokokvalifikovaných Audítorov čistoty do praxe.