Close

Info - TC

Technická čistota prípadne Čistota v priemysle je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť moderných, čoraz zložitejších produktov.

Neustále rastúca automatizácia a robotizácia výroby, ako aj nastupujúci trend digitalizácie a Industry 4.0 si vyžaduje elimináciu faktorov ovplyvňujúcich čistotu produktov, a to najmä vytvorením čistých priestorov, ktoré pomáhajú znižovať riziko znečistenia na prijateľnú úroveň.

Čistota a neustála kontrola čistoty vo výrobnom prostredí hrá stále dôležitejšiu úlohu o čom sa máme možnosť presvedčiť v rastúcom trende požiadaviek na čistotu a výkonu Auditov čistoty prostredníctvom medzinárodných noriem a štandardov definovaných ekonomicky silnými spoločnosťami v priemyselných odvetviach, medzi ktoré patrí elektrotechnický priemysle, automobilový a letecký priemysel, farmaceutický, chemický a potravinársky priemysel.

Požiadavky na monitorovanie kontaminácie v prostredí ako aj samotnej produkcie nájdeme v normách a štandardoch akými sú:

Štandardy výrobcov automobilov – QV11111; VW01134; STD 107-0002; 34-07-006-G; atď…

 

Medzinárodné normy – ISO14644; ISO 16232; ISO12345:2013; ISO 4407; ISO 13485; VDA 19:1 a VDA19.2; atď…

Je dôležite si uvedomiť, že ČISTOTU je potrebne citlivo VNÍMAŤ ako SYSTÉM. Systém zabezpečujúci únosnú hranicu povolenej kontaminácie, kedy je RIZIKO znečistenia prostredia, súčiastok, produktov pod kontrolou a pravdepodobnosť znehodnotenia produkcie je nízka.


Technická čistota, resp. Čistota výrobných priestorov má výrazný vplyv na EKONOMICKÉ ASPEKTY a inovatívnu ekonomiku z pohľadu inteligentnej a inovatívnej výroby, znižovaniu spotreby energie, využitie nových technológii.