Close

Audity čistoty

Ak dokážeme pozitívne ovplyvňovať (znižovať vplyv znečistenia) vznik kontaminácie, dokážeme zabezpečiť požiadavky na FUNKČNOSŤ komponentov a BEZPORUCHOVOSŤ produkcie, ktorá v dobe INDUSTRY 4.0 (digitálnej transformácie v priemysle), predstavuje kľúčový aspekt technologickej revolúcie, ktorá zásadným spôsobom zmení spôsob akým žijeme, pracujeme a vzájomne komunikujeme.

 

Audit čistoty predstavuje jeden z najúčinnejších a najefektívnejších nástrojov monitorovania kontaminácie v priestore a predikcie vzniku nežiadúcej kontaminácie.

 

Náš odborný tím audítorov vám ponúka komplexné zabezpečenie výkonu auditu čistoty podľa 

CAE – Cleanliness Audits Excellence®.

 

Výkon auditu je riadený licenčným software a celý priebeh auditu je odborne komunikovaný s klientom.

Naši audítori Vám nastavia proces auditu: 

Definícia konkrétnych cieľov auditu čistoty

Návrh plánu auditu čistoty

Realizácia

Odber vzoriek (odber kontaminácie na rozbor)

Priebežné hodnotenie

 

Audit čistoty je jednou z požiadaviek prevencie pred kontamináciou, vyžadovaný najmä v automobilovom, medicínskom, leteckom a potravinárskom priemysle. 

support@cleanlinessaudit.com info@cleanlinessaudit.com

M.R.Štefanika 4, Levoča, Slovakia

+421 (0)911 868 200
+421 (0)908 900 149