Close

Vzdelávanie
SlužbyLicenčné školenia

Školenia audítorov

Ako líder v oblasti výkonu Auditov čistoty a rastúcich požiadaviek zo strany koncových klientov organizujeme odbornú prípravu audítorov čistoty

Technická čistota

Základné požiadavky VDA 19.1; VDA 19.2 a ISO

Cieľom je poskytnúť a odovzdať organizáciám znalosti potrebné pre stanovenie Stupňov technickej čistoty a následného určovania metodik merania a vyhodnocovania technickej čistoty.

Technická čistota

Komplexné riešenie VDA 19.1; VDA 19.2 a ISO

Cieľom školenia je pripraviť po praktickej stránke účastníkov na systém plánovania a  riadenie produkcie s cieľom eliminovať rizika kontaminácie a zabrániť znečisteniu pracovného prostredia, pracovníkov alebo produktu.