Close

Vzdelávanie - Služby

Požiadavky kvality pre dodávateľov skupiny BMW GROUP

Anotácia školenia:

Školenie „Požiadavky kvality pre dodávateľov skupiny BMW GROUP“ pomôže účastníkom osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality aplikovaných v automobilovom priemysle definovaných BMW GROUP, pripraviť ich na efektívne využívanie nástrojov kvality v podnikovej praxi pre odvetvie Automotive, kde účastníci kurzu získajú teoretické a praktické skúsenosti z oblasti VDA a štandardov BMW GROUP – GS 90018 pre výkon hodnotenia dodávateľov a plnení špecifikácií zo strany BMW GROUP v celom dodávateľskom reťazci.

Hlavné okruhy tém:

 • Potreby a očakávania zainteresovaných strán – Požiadavky BMW GROUP v súlade s IATF 16949;
 • Súhrn základných informácií k aplikáciám BMW GROUP https://b2b.bmw.com (LPKM; SQMS);
 • požiadavky pre zabezpečenie kvality dodávateľov a subdodávateľov pre skupinu BMW GROUP – Dopyt a vypracovanie ponuky – rizikové rozhranie;
 • Spolupráca s dodávateľmi v procese vzniku produktu – Klasifikácia rizík;
 • BMW GROUP Standard – GS 90018-2 – Rekvalifikačná skúška produktu a procesu;
  • BMW GROUP Standard – GS 90018-2 – Otázky týkajúce sa prípravy;
  • BMW GROUP Standard – GS 90018-2 – Realizácia auditu (Rekvalifikácia);
  • BMW GROUP Standard – GS 90018-2 – Katalóg otázok;
 • BMW GROUP Standard – Technická čistota.

Cieľová skupina účastníkov:

 • pracovníci, ktorí zabezpečujú procesnú kvalitu nakupovaných dielov pre BMW GROUP,
 • pracovníci, ktorí sa podieľajú na monitorovanie a riadenie dodávateľov pre BMW GROUP,
 • pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s požiadavkami špecifikácií BMW GROUP pre zabezpečenie kvality nakupovaných dielov a hodnotenia dodávateľov.

Ukončenie školenia:

Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú Certifikát o absolvovaní školenia „Požiadavky kvality pre dodávateľov skupiny BMW GROUP“.

Certifikát má medzinárodnú validitu.

 

Termíny otvorených školení:

pripravujeme …

Miesto konania:

FILTER TECHNIK – ŽILINA

PRAHA/BRNO

           

Rozsah školenia:

2 dni

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený lektor s praxou Rekvalifikačných kúšok GS 90 018

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenia je 7 dní pred začiatkom konania školenia.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.školenie