Close

Vzdelávanie - Služby

APQP – komplexné plánovanie kvality projektov

Cieľom školenia je oboznámenie a osvojenie si znalosti plánovania kvality v podmienkach AUTOMOTIVE prostredníctvom Advanced Product Quality Planning (APQP). Postup APQP zahŕňa komplexný proces vývoja nového produktu a procesu, poprípade ich významné zmeny.

Skúsený lektor (z prostredia AUTOMOTIVE), oboznámi účastníkov školenia s pravidlami a požiadavkami AIAG  nadväznosti na príručku APQP 2. vyd. z roku 2008 a VDA v nadväznosti na príručky VDA 4 a MLA(RGA) 2.vyd. rok 2010  a prípadovými štúdiami prihliadnuc na požiadavky zákazníkov automobilového priemyslu.

Hlavné okruhy tém:

 • Úvod / Základy problematiky
 • Základné pojmy, ciele a stanovenie úlohy
 • Fázy vzniku produktu
 • Plánovanie projektu / Riadenie projektu / Tímová práca
 • Požiadavky podľa APQP
 • Požiadavky podľa VDA 4 v aktuálnej verzii
 • Metodiky – VDA – MLA „Zabezpečovania stupňa zrelosti pre nove diely“
 • Nástroje kvality / Pomôcky pre jednotlivé fázy
 • Plán kontrol a kontrolné zoznamy
 • Workshop / Skupinová práca

Skúsený lektor (z AUTOMOTIVE), oboznámi účastníkov školenia s prípadovými štúdiami prihliadnuc na požiadavky zákazníkov automobilového priemyslu.

Cieľová skupina účastníkov:

 • pracovníci, ktorí zabezpečujú proces uvoľňovania produktov, procesov a transportu z fázy pred-série do sériovej fázy,
 • pracovníci, ktorí zabezpečujú procesnú kvalitu nakupovaných dielov,
 • pracovníci, ktorí zabezpečujú komplexné plánovanie kvality projektov,
 • pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s problematikou APQP a PPAP,
 • pracovníci zabezpečujúci proces vzorkovania a uvoľňovania dodávateľov.
 •  

Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikáty o absolvovaní školenia „APQP–komplexné plánovanie kvality projektov; MLA – Zaistenie stupňa zrelosti pre nove diely“.

Certifikát má medzinárodnú validitu.

Termíny otvorených školení:

pripravujeme …

Miesto konania:

FILTER TECHNIK – ŽILINA

 

Rozsah školenia:

2 dni

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený lektor s praxou plánovania kvality procesov a realizácie vzorkovania,

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenia je 7 dní pred začiatkom konania školenia.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.školenie