Close

Školenia Auditorov čistoty zahájené.

Dňom 11. Septembra 2019 bola zahájená Odborná príprava Audítorov čistoty – licencovaných CAE®

V tento deň sme mali tú česť v spolupráci s Filter technik, s.r.o. privítať v Žiline prvých účastníkov licencovaného kurzu Cleanliness Audits Excellence na Slovensku, ktorý v nasledujúcich troch dňoch boli  oboznámení s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 19011:2018 pre výkon auditovania manažérskych systémov ako aj výkonu Auditov čistoty podľa požiadaviek na Technickú čistotu (VDA, FED STD 209E, AS 9100 a požiadaviek ISO) a používaním licencovaného softvéru pre výkon Auditov čistoty – Soft TC.

V úvode prvého dňa mali účastníci pod vedením Ing. Ondreja Tomčíka (certifikovaný tribodiagnostik) možnosť absolvovať teoretickú prípravu, ako aj praktickú inštruktáž, kde mali možnosť konzultovať svoje skúsenosti a otázky počas ukážok spojených s mikroskopiou, extrakcioutribodiagnostikou olejov a iných procesných médií.

Na záver tretieho dňa boli získané vedomosti účastníkov preverené písomnou formou, kde účastníci preukázali na najvyššej možnej úrovni svoje odborné, teoretické a praktické znalosti, nadobudnuté  počas samotného školenia a predchádzajúcich školení zameraných na technickú čistotu.

Touto cestou chce tím CAE poďakovať prvým účastníkom licencovaného kurzu na Slovensku a zároveň im popriať veľa úspechov v praxi ako Cleanliness Audítorom 1. & 2. stupňa.

!!! Ďakujeme !!!

Tím CAE