Close

Osvedčenie o zápise do registra EUIPO a WIPO

Dňom 10. júla 2019 sme sa stali oficiálnymi držiteľmi medzinárodného osvedčená o registrácii k ochrannej známke Cleanliness Audits Excellence vydaného organizáciou EUIPO (European Union Intellectual Property Office) so sídlom v Alicante (Španielsko) a osvedčenia vydaného organizáciou WIPO (World Intellectual Property Organization) so sídlom v Geneva (Švajčiarsko).

 

V súlade so systémom „The Madrid International Trademark System“ je ochranná známka Cleanliness Audits Excellence registrovaná pre oblasť výkonu auditov čistoty, vedy, výskumu, oblasti vzdelávania v rozsahu technickej čistoty a ďalších registrovaných odborných kategírií v komplexnom poňatí a zavádzaní systému ako takého a požiadaviek na čistotu do prevádzok …

 

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým zainteresovaným stranám a partnerom a zároveň sa chceme podeliť o túto radostnú novinku aj s Vami.

 

Našim cieľom je neustále zvyšovať komfort poskytovaných služieb a zabezpečovať kredibilitu v medzinárodnom meradle.

 

Za tím CAE ďakujeme!

Tím CAE spoločne s partnerom Filter Technik Slovakia v Žiline
Registrácia EUIPO