Close

O nás

Súbor aktivít a odbornej činnosti Cleanliness Audits Excellence® , predstavuje výkon odborných auditov a posudzovania Technickej čistoty s využitím licenčného software Soft-TC na úrovni medzinárodne registrovaných činnosti podľa WIPO IR 018034457_01.

Audítorský tím je zložený z kvalifikovaných odborníkov v oblasti Technickej čistoty

Auditov čistoty ako aj aplikačných metód hodnotenia kontaminácii prostredníctvom mikroskopie.

Výsledkom našej práce a profesionálneho prístupu je odborná spolupráca s poprednými lídrami v oblasti technickej čistoty ako sú spoločnosti 

PRAGOLAB, Filter Technik Slovakia Air Technology

Info - TC

Je dôležite si uvedomiť, že ČISTOTU je potrebne citlivo VNÍMAŤ ako SYSTÉM.

Audity čistoty

Audit čistoty predstavuje jeden z najúčinnejších a najefektívnejších nástrojov monitorovania kontaminácie v priestore a predikcie vzniku nežiadúcej kontaminácie.

Školenia audítorov

Ako líder v oblasti výkonu Auditov čistoty a rastúcich požiadaviek zo strany koncových klientov organizujeme odbornú prípravu audítorov čistoty

support@cleanlinessaudit.com info@cleanlinessaudit.com